صفحه اصلی > خبرها 


اطلاعیه قطعی گاز در شهر هشتگرد
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه شهر هشتگرد را در تاریخ 1399/12/05 از ساعت 9 صبح الی 16 قطع نماید.
 ٠٩:٥٨ - 1399/12/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز در شهر جدید هشتگرد
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه شهر جدید هشتگرد را در تاریخ 1399/12/04 از ساعت 8 صبح الی 17 قطع نماید.
 ٠٨:١٥ - 1399/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان شماره 2099001402000069
امور تعمیرات بهره برداری منطقه 2 کرج و نواحی
 ٠٧:٥١ - 1399/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان شماره 2099001402000068
انجام امور خدمات پاسخگویی به مشترکین و نگهداری و پشتیبانی سیستم سخت افزار و نرم افزار مرکز پیام امداد
 ٠٧:٤٨ - 1399/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان شماره 2099001402000067
مدیریت نگهداشت و امداد بهره برداری اداره گاز منطقه 2 کرج و نواحی
 ٠٧:٤٥ - 1399/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>