سه‌شنبه 29 آبان 1397   04:10:52
1396/9/1 چهارشنبه hse - مطالب آموزشی
فايلها
2 دسته بندي واقعه.pdf 499.317 KB
2 واكنش درمقابل بحران.pdf 361.658 KB
3واكنش درمقابل بحران.pdf 359.1 KB
7نكته ايمني براي رانندگي درسفر.pdf 274.907 KB
پيام ايمني4.pptx 232.489 KB
ريسک.pdf 381.054 KB
شبه حادثه.pdf 479.081 KB
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما