سه‌شنبه 27 شهريور 1397   23:20:17
پرسشهاي متداول
چهارشنبه 14 تير 1396 آیا مامورین شرکت گاز می تواند بدون حکم قضایی وارد منزل مردم شوند و کنتور گاز آنها را باز نمایند؟ سئوال نامفهوم است ولی طبق قرارداد پیمان فروش گاز که هنگام اشتراک پذیری بین شرکت گاز و مشترک منعقد می شود، شرکت گاز اجازه چک کردن تجهیزات خود را دارد.
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما