صفحه اصلی > خبرها > آرشیو پربازدیدترین اخبار 
خدمات الکترونیکی شرکت گاز استان البرز

خدمات الکترونیکی شرکت گاز استان البرز
لیست خدمات الکترونیکی شرکت گاز استان البرز به استحضار مشترکین محترم می رسد.
متن کامل >>
اعلام رقم کنتور به صورت پیامکی و الکترونیکی
به منظور سلامت مشترکین شرکت گاز استان البرز صورت گرفت
اعلام رقم کنتور به صورت پیامکی و الکترونیکی
به منظور سلامت مشترکین شرکت گاز استان البرز اعلام رقم کنتور به صورت پیامکی و الکترونیکی فراهم شد.
متن کامل >>
مشکین دشت، زمستان 98 قطعی گاز نداشت
رئیس اداره گاز مشکین دشت عنوان کرد:
مشکین دشت، زمستان 98 قطعی گاز نداشت
اسدالله جهان بکام، رئیس اداره گاز مشکین دشت، از رضایت کامل مشترکین اداره گاز مشکین دشت می گوید.
متن کامل >>
شماره تماس های میز خدمت ادارات شرکت گاز استان البرز

شماره تماس های میز خدمت ادارات شرکت گاز استان البرز
جهت سهولت در خدمت رسانی به مشترکین، شماره تماس های میز خدمت ادارات شرکت گاز استان البرز به شرح زیر در اختیار مشترکین قرار می گیرد.
متن کامل >>
محمدشهر سالی بدون حادثه را سپری کرد
رئیس اداره گاز محمدشهر عنوان کرد:
محمدشهر سالی بدون حادثه را سپری کرد
علی اکبر کاظمی حاتمی، رئیس اداره گاز محمدشهر می گوید: سال 1398، سالی بدون افت فشار، قطعی گاز و حادثه بوده است.
متن کامل >>
بازتاب اخبار شرکت گاز استان البرز در رسانه ها(اردی بهشت ماه 1399)

بازتاب اخبار شرکت گاز استان البرز در رسانه ها(اردی بهشت ماه 1399)
بازتاب اخبار شرکت گاز استان البرز در رسانه ها(اردی بهشت ماه 1399) در قالب PDF به سمع و نظر شما می رسد.
متن کامل >>
بازتاب اخبار شرکت گاز استان البرز در رسانه ها(خرداد  ماه 1399)