تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
اطلاعیه
9:57 1399/3/27

اطلاعیه

قابل توجه متقاضیان محترم:

روش حذف قبوض کاغذی گاز
8:16 1398/7/8

روش حذف قبوض کاغذی گاز

شرکت گاز استان البرز از ابتدای آذر ماه سال جاری قبض های کاغدی خود را حذف خواهد کرد.

قطعی گاز
اطلاعیه قطعی گاز درماهدشت
7:37 1399/7/2

اطلاعیه قطعی گاز درماهدشت

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه ماهدشت را در تاریخ 1399/07/02 از ساعت 9/30 صبح الی 14/30 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز درشهر جدید هشتگرد
8:37 1399/6/29

اطلاعیه قطعی گاز درشهر جدید هشتگرد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه شهر جدید هشتگرد را در تاریخ 1399/06/30 از ساعت 8 صبح الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز درشهر جدید هشتگرد
9:46 1399/6/25

اطلاعیه قطعی گاز درشهر جدید هشتگرد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه شهر جدید هشتگرد را در تاریخ 1399/06/25 از ساعت 8 صبح الی 15 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در مهرشهر
10:36 1399/6/23

اطلاعیه قطعی گاز در مهرشهر

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه مهرشهر را در تاریخ 1399/06/25 از ساعت 8 صبح الی 21 قطع نماید.

مناقصه و مزایده
فراخوان شماره  2099001402000029
10:51 1399/5/20

فراخوان شماره 2099001402000029

سرویس، تعمیر، بازسازی و کالیبراسیون و کنتورتصحیح کننده ایستگاه های عمده استان البرز

فراخوان شماره  2099001402000027
12:34 1399/5/12

فراخوان شماره 2099001402000027

انجام مقاوم سازی سازه ای ساختمان و مکانیکی تاسیسات ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان البرز

بازتاب اخبار
اخبار
مدیران در حوزه تامین بودجه پژوهش  و قراردادهای منعقده فکری عاجل نمایند/ کارکنان شرکت گاز استان البرز مراوده و همکاری بسیار خوبی با امور پژوهش و فناوری داشته اند.
11:57 1399/5/12

مدیران در حوزه تامین بودجه پژوهش و قراردادهای منعقده فکری عاجل نمایند/ کارکنان شرکت گاز استان البرز مراوده و همکاری بسیار خوبی با امور پژوهش و فناوری داشته اند.

منصور قلی نژاد، رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان البرز از حمایت های پژوهشی پایان نامه های دانشجویان در حوزه صنعت گاز و شرکت گاز استان البرز می گوید.

جهت رضایتمندی مشترکین در تلاشیم
12:13 1399/4/18

جهت رضایتمندی مشترکین در تلاشیم

رئیس اداره گاز منطقه دو شهرستان کرج گفت: علیرغم حجم بالا مشترکین و امکانات موجود ، یکی از اهداف والای این منطقه ، بهبود روزافزون خدمات رسانی و رضایتمندی مشترکین است.