تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
قطعی گاز
اطلاعیه قطعی گاز در شهر هشتگرد
8:9 1400/2/26

اطلاعیه قطعی گاز در شهر هشتگرد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه هشتگرد را در تاریخ 1400/02/27 از ساعت 9 صبح الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در شهرستان اشتهارد
9:36 1400/2/18

اطلاعیه قطعی گاز در شهرستان اشتهارد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه اشتهارد را در تاریخ 1400/02/19 از ساعت 10 صبح الی 16 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در محمد شهر
9:10 1400/2/18

اطلاعیه قطعی گاز در محمد شهر

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه محمد شهر را در تاریخ 1400/02/19 از ساعت 9 صبح الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در شهر تنکمان
8:30 1400/2/6

اطلاعیه قطعی گاز در شهر تنکمان

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه تنکمان را در تاریخ 1400/02/07 از ساعت 8 صبح الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در هشتگرد
10:54 1399/12/19

اطلاعیه قطعی گاز در هشتگرد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه هشتگرد را در تاریخ 1399/12/20 از ساعت 9 صبح الی 17 قطع نماید.

مناقصه و مزایده
فراخوان شماره 2000001402000018
8:30 1400/3/11

فراخوان شماره 2000001402000018

انجام عملیات اجرای مقاوم سازی ایستگاه های اسکلت بتنی شرق کرج ( ایستگاه های ساسانی (104)و شاه عباسی (210)

بازتاب اخبار
اخبار
تصویر مدیرعامل
آلبوم تصاویر