تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
اطلاعیه قطعی گاز در کلاک پایین
17:8 1398/12/17

اطلاعیه قطعی گاز در کلاک پایین

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از کلاک پایین را در تاریخ 1398/12/19 از ساعت 8 الی 16 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در خلج آباد
17:4 1398/12/17

اطلاعیه قطعی گاز در خلج آباد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از خلج آباد را در تاریخ 1398/12/19 از ساعت 8 الی 16 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در کوی ولیعصر
9:19 1398/12/10

اطلاعیه قطعی گاز در کوی ولیعصر

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از کوی ولیعصر را در تاریخ1398/12/11 از ساعت 8 الی 21 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار
16:4 1398/12/6

اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از کوهسار را در تاریخ 1398/12/07 از ساعت 13 الی 17 قطع نماید.

مناقصه و مزایده
فراخوان شماره 3/231/999
11:44 1398/12/20

فراخوان شماره 3/231/999

پیمان مدیریت نگهداشت و بهره برداری اداره گاز منطقه یک کرج و گرمدره(تجدید مناقصه)

فراخوان شماره 3/231/952
11:39 1398/12/20

فراخوان شماره 3/231/952

پیمان مدیریت نگهداشت و بهره برداری اداره گاز ناحیه ساوجبلاغ با شهرهای تابعه

خبرهای استانی
اخبار
تصویر مدیرعامل
آلبوم تصاویر